U bent hier:
24tip-Startpagina > Energie > Wat is een meltdown van een kerncentrale?

Wat is een meltdown van een kerncentrale?

Het meest angstaanjagende scenario voor een kerncentrale is een complete ‘meltdown’.
Bij een meltdown is het proces van het splijten van de atomen niet meer te controleren.

Om te begrijpen wat een meltdown is moeten we eerst kijken wat er binnen in een kernreactor gebeurt.
Om warmte en stoom te produceren die wordt omgezet in elektriciteit worden uraniumatomen gespleten binnen in de reactorkern.
De uraniumatomen worden beschoten waardoor de kern van deze atomen in tweeën splijt. Hierdoor komen neutronen vrij die op hun beurt weer nieuwe splijtingen veroorzaken, een kettingreactie dus.
Deze kettingreactie gaat vanzelf door en wordt in een kerncentrale gecontroleerd door de mens. Hier kan de splijtingsreactie worden gestart, gestopt en worden gestuurd via controlestaven in de reactor.

Kernreactoren zijn zo ontworpen dat de kernreactie automatisch stopt in het geval van een ernstige ongeluk (zoals het uitvallen van de koeling). Na het stopzetten van de kernreactie is er nog een periode waarin nog veel warmte in de reactor. Dit komt omdat de reeds geproduceerde splijtingsproducten warmte blijven produceren. Als het niet lukt om binnen een aantal dagen of voor sommige ontwerpen weken koelwater op de reactor te spuiten, bestaat het risico van een meltdown.
De brandstofelement smelten dan en kunnen een gat in de reactorwand maken, die 15 tot 25 cm dik kan zijn.Hierbij kan een grote hoeveelheid radioactieve straling vrijkomen die een grote bedreiging vormt voor de omgeving.

Wat te doen bij een meltdown

Als er een meltdown in een kerncentrale plaatsvind wordt u geïnformeerd door de overheid.
Het gebied in de directe omgeving van de centrale wordt geëvacueerd en er worden opvangcentra ingericht.
Drink geen water uit de kraan en eet geen verse groente uit de winkel of uw eigen tuin.
U kun het beste voorverpakt voedsel eten, zoals bijvoorbeeld groente uit blik.
De overheid adviseert u over het innemen van jodiumtabletten. Deze zorgen ervoor dat uw schildklier het radioactieve jodium die vrijkomt bij een meltdown niet in uw schildklier wordt opgenomen.

Top