U bent hier:
24tip-Startpagina > Privacybeleid

Ingangsdatum: 22 mei 2018

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de ganse inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen 24-tip.com

Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze gebruikers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

24Tip  is een service van de Net Jungle Academy. Net Jungle Academy, gevestigd op Kloostertuin 10, 6096 DC Grathem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

24Tip  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Het kan zijn dat 24Tip persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, etc… dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen.

24Tip kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag.

24Tip zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving. Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc… zal 24Tip  melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door 24-tip.com zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen. Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Elektronische nieuwsbrieven

Op de 24Tip Website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen en algemene informatie over al haar winkels en promotionele acties. 24Tip  verwerkt uw gegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). 24Tip  bewaart uw inschrijving en uw gegevens totdat u aangeeft dat u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert 24Tip nog wel dat u zich hebt afgemeld.

Op welke wijze wordt gegevens verzamelt

Bij bezoek aan de Website legt 24Tip gegevens vast.

24Tip maakt gebruik van de door u geboden toegang tot Social media, zoals Facebook, waardoor 24Tip  toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens op die Social media. Als uw communiceert via de Social mediapagina’s van 24Tip (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kunnen klantgegevens over u inzichtelijk worden voor 24Tip.

Dit Privacy Statement geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende social media platforms. Indien u ervoor kiest de 24Tip  Website of andere 24Tip  (online) diensten te delen via Social media, dan kunnen uw gegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke Social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke Social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende Social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van 24Tip  en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke Social media websites.

Doel en gebruik Consumentendata

24Tip verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden

 • het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;
 • het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website;

Contact met 24-TIP.COM

Als je contact opneemt met de klantenservice van 24Tip, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van 24-TIP.COM, zullen uw contactgegevens en uw vraag of klacht door 24Tip  worden bewaard. 24Tip kan jou vragen om meer gegevens te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte gegevens worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

24-TIP.COM  Website

Om de 24Tip  Website  optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) en applicatie(s) te kunnen beveiligen) heeft 24Tip  bepaalde gegevens nodig. 24Tip  verzamelt daarom automatisch gegevens over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de2 4Tip Website. Deze gegevens  bestaat uit je IP-adres (nummer van u computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op de 24Tip Website bezoekt. Om te zorgen dat u gegevens op de 24Tip Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”.

24Tip zal deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen.

24Tip Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die 24Tip via de website(s) en app aanbiedt, moet u een 24Tip account aanmaken. Wanneer u een 24Tip Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde klantgegevens te verstrekken. U bent niet verplicht alle klantgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam is verplicht. De klantgegevens die u verstrekt kun u altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer klantgegevens u invult, des te beter 24Tip haar dienstverlening op u kan afstemmen. 24Tip  gebruikt de verstrekte klantgegevens, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het 24Tip Account te kunnen aanmaken en u de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De gegevens die u opgeeft bij het aanmaken van het 24Tip Account alsmede de gegevens die u daarna toevoegt of die via andere functionaliteiten door u worden verstrekt, worden centraal opgeslagen in de database van 24-TIP. Deze gegevens gebruikt 24-TIP tevens om uw persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.
Als u van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor u gegevens moet verstrekken die u al eerder hebt verstrekt, zullen deze gegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat u bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw gegevens moet invoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@24-tip.com.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

24-tip.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • 24-tip.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod  af te stemmen op uw voorkeuren.
 • 24-tip.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

24-tip.com neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 24-tip.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

24-tip.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren accounts die al twee jaar inactief zijn te verwijderen, indien er op de door ons gestuurde herinnering nooit gereageerd worden is.

Voor ontvangen CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten hanteren wij het verwijderen bij een afwijzing van alle documenten (en persoonsgegevens) na 4 weken. Oók de e-mails waarin deze gegevens staan

Delen van persoonsgegevens met derden

24-tip.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 24-tip.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

24Tip gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 24Tip gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij vanwege hun anonimiteit met behulp van “anonymizeIp ()” de laatste 8 tekens niet worden overgebracht naar Google Analytics) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om website-exploitanten te rapporteren over de website-activiteiten en om verdere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Indien nodig zal Google deze informatie aan derden doorgeven, als dit wettelijk vereist is of als derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is beschreven. Als u niet wilt dat informatie aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u hier een deactiverings-add-on downloaden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Overzicht cookies

 

 

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken,
door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

AanbieterCookieDoelVervaldatumOpt-Out Link/Meer informatie over specifiek privacybeleid
24-tip.com__unamAnalytische cookie die websitebezoek meet1 jaar
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gidSession
GDPRgdpr[allowed_cookies]GDPR Cookiewet, cookies niet of wel toelaten; informatie over uw privacy rechten 1 jaargdpr-wp.com/privacy-policy/
gdpr[consent_types] 1 jaar

Statistische cookies

Statistische cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.
Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker.
Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Google Analytics

__gaWe gebruiken Google Analytics om na te gaan hoe  u op onze website reageert, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. (anoniem)2 jaarhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

_gidhttps://policies.google.com/technologies
GoogleSIDBeschermd gebruikers data tegen ongeauthorizerde toegang. 1 jaar

 

NID

 

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.6 maanden
.gstatic.comCONSENTCookies gebruikt om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen20 jaarhttps://developers.google.com/analytics
NID6 maanden

Marketing cookies

Marketing cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken,
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google AdwordsNID, HSID, SSID, APISID, SAPISIDCookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartner afgerekend.Max 1 jaar na sessie/updateadssettings.google.com/authenticated
googlesyndication.com__gadsCookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend.
doubleclick.netDSID2 jaar na sessie/update
IDESessie duur
YouTubeGEUPEen unieke identificatie gegeven aan elke computer die het bijhouden van YouTube-video’s van Google mogelijk maakt2 jaar na sessie/updatehttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl-Nl
PREF10 jaar na sessie/update
VISITOR_INFO1_LIVEOnthoudt of YouTube de nieuwe of oude video interface stijl moet laten zien240 dagen na sessie/update
YSCEen unieke identificatie gegeven aan bezoeker van de site wanneer die een
video bekijkt.
Sessie duur
Facebookc_userCookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). 1 jaarfacebook.com/policies/cookies/
datr 1 jaar
fr 2 jaar
pl 1 jaar
sb 1 jaar
wd 1 jaar
xs 1 jaar
.bannerflow.comcidDoor deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van de te zien krijgen die bij uw voorkeur passen.Sessie duurhttps://www.bannerflow.com/privacy
Sharethis_vwo_uuid_v2Sharethis.com/privacy/
contently_insights_user
_gid
_ga
st_optout
__unam
MailchimpMCPopupClosed, _gac, _mcid, MC_USER_INFO, __zlcmid, OptanonConsent, MC_PLUMS_LOGIN, _ga, optimizelyEndUserId, MC_USER_PROFILE, OptanonAlertBoxClosedLaat het inschrijvingformulier voor nieuwsbrief werken 1 jaarmailchimp/privacy/
Pinterest_pinterest_pfob, _b, _pinterest_pfob, _pinterest_sess, _auth, pnodepathDeze cookies zorgen ervoor dat je kunt berichten en afbeelding deelen via  Pinterest.policy.pinterest.com
pubmatic.comKADUSERCOOKIEDoor deze cookies kunt u ons website advertenties  te zien krijgen die bij uw voorkeur passen.3 maandenhttps://pubmatic.com/legal/opt-out/
KTPCACOOKIE3 maanden
DPSync23 maanden

Onvoorziene cookies

Het kan zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die derden plaatsen via onze website. Dit geldt met name als onze webpagina embedded elementen bevat, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die geleverd worden door een andere partij, maar die weergegeven worden op, in of via onze website.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag  welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

Op basis van uw lokale wetgeving kunt u mogelijk verzoeken dat wij:

 • toegang bieden tot en/of een kopie verstrekken van bepaalde informatie die wij over u hebben
 • voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden (inclusief eventuele direct-marketingverwerking op basis van profilering)
 • gegevens bijwerken die verouderd of onjuist zijn
 • bepaalde informatie die we over u hebben verwijderen
 • de manier beperken waarop wij bepaalde gegevens over u verwerken en openbaar maken
 • uw gegevens overdragen aan een externe leverancier van diensten
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, dan kunt u dit zelf doen  door  het nodige formulier onder deze link  <<Beheer uw persoonsgegevens>> in te vullen.
Of wilt u het verzoek op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, gegevenscorrectie of  heeft een andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking direct bij ons indienen? Dan kunt u  een gespecificeerd verzoek aan de e-mail: support@24-tip.com sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dit geval een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
24Tip zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
24Tip wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zakelijke transacties

Zakelijke transacties en behoeve van bedrijfsontwikkeling kunnen wij eventueel andere bedrijven overnemen of hiermee fuseren of samenwerken. Bij dergelijke transacties (ook wanneer wij dergelijke transacties overwegen) kunnen gebruikersgegevens onder de overgedragen activa vallen. Indien een deel van of alle activa van 24Tip worden verkocht of overgedragen aan een derde partij, vormen de klantgegevens (waaronder uw e-mailadres) waarschijnlijk onderdeel van de overgedragen activa. Indien een dergelijke overdracht is onderworpen aan aanvullende verplichte beperkingen krachtens toepasselijke wetten, zal 24Tip voldoen aan dergelijke beperkingen.

Delen en marketingcommunicatie 

U kunt ons de opdracht geven uw contactgegevens niet te gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, post of telefoon over producten, diensten, acties en speciale evenementen die mogelijk interessant voor u zijn door contact op te nemen met ons via het sturen van een de e-mail: support@24-tip.com. Bij commerciële e-mailberichten kunt u hier ook voor kiezen door de instructies onderaan dergelijke e-mails te volgen. Houd er rekening mee dat wij ongeacht uw verzoek bepaalde informatie kunnen blijven gebruiken en delen zoals toegestaan door dit Privacybeleid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U kunt zich bijvoorbeeld niet afmelden voor bepaalde operationele e-mails, zoals die waarin onze relatie of transacties met u worden besproken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

24Tip neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onthoud echter dat geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkel middel voor elektronische of fysieke opslag geheel veilig is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@24-tip.com. Zo maakt 24Tip  tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.   Als zodanig erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die worden overgedragen aan, door of via onze Diensten of via internet en dat een dergelijke overdracht op eigen risico plaatsvindt.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot een 24Tip-account, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord niet te delen met derden.

Wijzigingen in ons Priviacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, de functies van onze diensten of technologische ontwikkelingen. Het herziene Privacybeleid is toegankelijk via de diensten en het is belangrijk dat u dit met enige regelmaat raadpleegt. Door de ingangsdatum aan het begin van het document te controleren, kunt u te weten komen of het Privacybeleid is gewijzigd sinds uw laatste bezoek. Als we een belangrijke wijziging aan het beleid aanbrengen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Bij verder gebruik van onze diensten, bevestigt u dat u de nieuwste versie van dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Grathem, 22 mei 2018

Top